09907923346-09308094747

نمایندگی تعمیرات و خدمات پس از فروش لوازم خانگی از جمله یخچال و فریزر و ساید بای ساید و ماشین لباسشویی و ظرفشویی و کولرگازی و سایر لوازم خانگی برند ویرپول در شیراز

اطلاعاتی در مورد کولرگازی ها و تهویه مطبوع به نقل نمایندگی تعمیرات ویرپول در شیراز

گرمای نهان و محسوس

گرمای محسوس موجب افزایش دما یک ماده میشود در صورتی که مایع در حال جوش باشد با این که گرما را جذب می‌کند گرما و تغییر فاز آب از مایع به بخار می‌شود ولی دمای آن ثابت است این گرما را گرمای نهان می نامند نسیبه تبریز تراکمی قسمت اعظم گرمای جذب شده توسط گرمای نهان مایع مورد در ناحیه اشباع و قسمت کوچکی نیز مربوط به گرمای محسوس در ناحیه سوپرهیت می باشد در واقع مایع در قسمت نظرات را در فشار قرار دارد که. جوش پایین تر از دمای محیط می باشد و بنابراین شروع به جوشش کرده و گرما را از هوا عبوری جهت کرده و تبدیل به بخار میشود

آنتالپی مقدار گرمای سیستم در فشار ثابت است واحد اندازه گیری آن ژول بوده و به وسیله فرمول زیر محاسبه می شود

نمایانگر آنتالپی و یا انرژی درونی سامانه در واحد ژول پی نمایانگر میزان فشار در مرز سامانه در واحد پاسکال و وی حجم سامانه در واحد متر مکعب می باشد

فشار بر روی وارد بر واحد سطح را فشار می‌گویند واحد فشار در سیستم متریک نیوتون بر متر مربع است از واحدهای دیگر فشار می توان به اتمام ۳ اینچ جیوه میلیمتر آب بار پیوند بر اینکه مربع اشاره نمود

فشار جو

فشار جو زمین توسط جرم خود پوشانده شده است که ارتفاع آن به حدود ۸۰ کیلومتر می‌رسد از آنجایی که هوادارای وزن می باشد لذا ستون هوا به ارتفاع فوق فشاری بر زمین و سایر انسان وارد می سازد که آن را فشار جو می نامند فشار جو و بر حسب ارتفاع محیط ° حرارت و رطوبت هوا و غیره متفاوت بوده و مقدار آن در سطح دریا معادل تقریباً ۱۴.۷ مدل ۷۶ سانتی متر جیوه می باشد قابل ذکر است که فشار جذب و افزایش ارتفاع کاهش می‌یابد و بالعکس

برای برقراری ارتباط با تکنسین های برتر ما میتوانید از طریق لینک نمایندگی ویرپول در تهران اقدام نمایید